HISTORIA

Romantik från den gamal goda badinrättningstiden

Nådendals Birgittinekloster och den lilla staden intill grundades år 1443 på Ailostenniemi och i närheten av kyrkoviken. Merisali ligger alltså där Nådendal grundades.

Kungar, biskopar och andra mäktiga herrar har besökt dessa bygder sedan 1400-talet.
Den ryska kejsaren Alexander III med familj strandade år 1885 precis vid Merisali. Av händelsen berättar ett minnesmärke med fontän.

Nådendal är ett av de äldsta hälso-orter i Finland. Allt började år 1723 från källan vid Viluluoto, vars botande vatten värdesattes högt.

Den nya badinrättningen öppnades på sin nya plats år 1863.
Nådendal blev internationellt populärt som badort. Den första sällskaps-salongen byggdes år 1866, Merisali byggdes år 1899.

Nådendal kallas för den andra regerings-staden i Finland. Mitt emot Merisali befinner sig Gullranda, som lantbruksrådet Alfred Kordelin lät uppföra under åren 1913-16. Han kalldes dåförtiden för Finlands rikaste man. Gullranda har varit sommarresidens för republikens presidenter sedan år 1920. De flesta av presidenterna har besökt Merisali.

De mest kända artisterna har uppträtt i Merisalis utrymmen.

 merisalihistoria1 merisalihistoria2 merisalihistoria3